Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ, PCCN năm 2012

Trương Thị AnPP.TC-HC - Petrolimex Điện Biên
03:58' CH - Thứ sáu, 23/03/2012

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 14 năm 2012. Công ty đã kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 14 năm 2012 cụ thể:

Công ty phối hợp với Truyền hình tỉnh Điện Biên đến các đơn vị cơ sở tổ chức tuyên truyền và ghi nhận những hoạt động trước thời gian diễn ra Tuần lễ.

Các đơn vị trực thuộc Công ty nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN

Công ty phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, tổ chức tuyên truyền giáo dục trong CBCNV và người lao động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác ATVSLĐ-PCCN về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; ngăn ngừa tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ và bệnh nghề nghiệp.

Công tác VSATLĐ, PCCN và Bảo hộ lao động được chú trọng ở tất cả những đơn vị trực thuộc Công ty

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN tỉnh Điện Biên, đoàn Kiểm tra liên ngành đến làm việc tại Công ty từ ngày 14 đến 16/3/2012 gồm Sở lao động TBXH, PCCC công an tỉnh, Liên đoàn lao động, Trung tâm y tế dự phòng, Chi cục bảo vệ tài nguyên môi trường Sở tài nguyên môi trường tỉnh Điện Biên, do Đ/c Bạch Tùng Dương – Thanh tra viên – Chánh Thanh tra Sở Lao động – TBXH làm Trưởng Đoàn, cùng đi với đoàn có phóng viên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh. Sáng ngày 14/3 Đoàn kiểm tra làm việc tại Công ty và tiến hành kiểm tra các đơn vị cơ sở trực thuộc của 2 khu vực Huyện Mường Chà và Thị xã Mường Lay.

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại Công ty

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương Đoàn kiểm tra đánh giá kết quả như sau:

Một là: Công ty có kiện toàn Hội đồng Bảo hộ lao động, xây dựng quy chế hoạt đọng và phân công trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng; kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Hai là: Đã tổ chức triển khai thường xuyên các nội quy, quy định liên quan đến công tác ATVSLĐ-PCCN tới toàn thể CBCNV và người lao động.

Ba là: Tổ chức tốt tuyên truyền về công tác ATVSLĐ-PCCN, BHLĐ và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 năm 2012.

Bốn là: Công ty tổ chức tốt huấn luyện An toàn VSLĐ-PCCN, trang cấp phương tiện bảo vệ các nhân; tổ chức khám sức khỏe định kỳ; thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động đầy đủ, đúng quy định.

Năm là: Công tác bảo vệ môi trường thực hiện tốt và được đánh giá cao là không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Đánh giá chung: Công tác ATVSLĐ-PCCN hàng năm Công ty thực hiện tốt, không để xẩy ra tai nạn nạn lao động; thực hiện tốt chế độ đối với người lao động được kịp thời và đúng quy định.

Có được những kết quả trên là do Lãnh đạo Công ty đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tổ chức tuyên truyền để người lao động nhận thức và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN hàng năm.

Bài và ảnh: Trương Thị An

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn